Get in touch

Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed bij het samenstellen van de inhoud van alexandrahuijgens.com en de daarin opgenomen gegevens, kan AlexandraHuijgens.com niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en inhoud van alexandrahuijgens.com. AlexandraHuijgens.com is daarom niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, welke word geleden als gevolg van of enig verband houdt met het gebruik van deze website of de (on)bereikbaarheid van deze website.

Alle beweringen, meningen en informatie, geuit in artikelen en mededelingen op de diverse pagina’s van deze website zijn die van de auteur van deze website. AlexandraHuijgens.com kan daarom niet niet aansprakelijk en verantwoordelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, welke word geleden als gevolg van een mogelijke band met de inhoud van deze website. AlexandraHuijgens.com kan niet er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. AlexandraHuijgens.com behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Links naar externe websites
AlexandraHuijgens.com is op geen wijze aansprakelijk voor de inhoud van externe websites waarnaar wordt gelinkt en/of de wijze waarop deze websites omgaan met uw (persoons)gegevens. U kunt de specifieke informatie van deze websites lezen in het privacybeleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden als u de website bezoekt.