Get in touch

Copyright

Alle teksten en afbeeldingen op deze website, alexandrahuijgens.com, zijn eigendom van Alexandra Huijgens tenzij anders vermeld.

Niets van deze tektsen en afbeeldingen mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alexandra Huijgens, eigenaresse van alexandrahuijgens.com.

 

Wil je één of meerdere van mijn foto’s gebruiken? Stuur mij een e-mail met daarin aangegeven welke foto(‘s) je wilt gebruiken, waar je ze wilt gebruiken en waarom en ik beantwoord deze zo snel mogelijk. Het gebruiken van mijn foto’s zonder toestemming is dus niet toegestaan!!